INSCHRIJVEN

Het Healthy Assets Fund

Fondsinformatie

Let op: beleggen in een beleggingsfonds brengt risico's en kosten met zich mee. Lees het prospectus en de essentiele beleggersinformatie. Onderstaand vindt u een opsomming van de risico's (in het rode kader) en kosten (in de tabel hiernaast).

Met een belegging in het Healthy Assets Fund speelt u in op de sterkste trend in de komende decennia: vergrijzing. Daarnaast bieden nieuwe technologieën, exploderende winsten en een sterk toegenomen overnameactiviteit enorme kansen voor de biotechbedrijven die medicijnen ontwikkelen voor een groeiende, ouder wordende wereldbevolking.

Het Healthy Assets Fund maakt gebruik van een beproefde multi-criteria-analyse en meer dan tien jaar ervaring in het screenen en selecteren van wereldwijde aandelen voor de selectie van kansrijke biotechnologieaandelen. Healthy Assets voegt onder andere waarde toe door het toepassen van fase-selectie (op basis van markttrends) en een macro- en omgevingsanalyse per bedrijf. Daarnaast geniet het een grotere flexibiliteit ten opzichte van indexproducten bij het tijdig of tijdelijk afscheid nemen van aandelen die te hard zijn gestegen, het valutabeleid en de mate van liquiditeit in de portefeuille. Met andere woorden: er zijn honderden verschillenden ziektes en duizenden verschillende geneesmiddelen. Het Healthy Assets Fund kan in alle type bedrijven beleggen en hanteert een risico- en selectiebeleid dat past bij de huidige markt.

Informatievoorziening

Als participant in het Healthy Assets Fund heeft u op ieder moment toegang tot actuele cijfers en koersen. Indien u dat wenst kunt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen via Whatsapp. U ontvangt een maandelijks rapport met heldere overzichten van resultaten en de persoonlijke visie van de fondsmanagers. Daarnaast publiceren wij ieder jaar een jaarverslag inclusief accountantscontrole.

Professionele fondsstructuur

Het Healthy Assets Fund wordt beheerd door ROI am B.V. en is niet beursgenoteerd. ROI is gespecialiseerd in het structureren en beheren van beleggingsfondsen in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving en vergunninghoudende beheerder van beleggingsinstellingen (AIFM) bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op 30 november 2015 is het fonds geregistreerd in het register van de AFM. Healthy Assets B.V. is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleggingsmodel dat gebruikt wordt in het fonds. Stortingen van participanten komen terecht op de rekening van een speciaal hiervoor opgerichte stichting, welke de bedragen direct overboekt naar de effectenrekening bij Interactive Brokers.

Eerlijke kostenstructuur

Over het door u ingelegde kapitaal berekent het fondsmanagement een performance fee die gestaffeld oploopt van 15 tot 25%, afhankelijk van het behaalde rendement in de betreffende maand. Een performance fee wordt alleen in rekening gebracht bij een maandrendement hoger dan 1%. Daaronder betaalt u slechts 0,125% per maand. Bij een constant positief rendement van meer dan 1% per maand betaalt u uitsluitend de resultaatafhankelijke vergoeding. Bij de berekening van deze performance fee geldt dat alle verliezen uit het verleden eerst goedgemaakt moeten worden voordat de vergoeding in rekening kan worden gebracht (‘high water mark’).

Deelname is mogelijk vanaf 50.000 euro en vindt plaats middels het invullen van het inschrijfformulier.

Fondsgegevens

Startdatum 1 juli 2015
Minimum investering EUR 50.000
Minimale vervolgstorting EUR 5.000
Minimale onttrekking EUR 5.000
Beleggingsstijl Themafonds
Regio Wereldwijd
Land van vestiging Nederland
Juridische status Besloten fonds voor gemene rekening
Notering Geen
Beheerder ROI am B.V.
Molenstraat-Centrum 341
7311 XJ Apeldoorn 
Depositary SGG Depositary B.V.
Hoogoorddreef 15
1101 BA Amsterdam 
Juridisch eigenaar Stichting Juridisch Eigendom Healthy Assets Fund
p/a Hoogoorddreef 15
1101 BA Amsterdam 
Fondsmodel Healthy Assets B.V.
Herengracht 444
1017 BZ Amsterdam
Administrateur SGG Financial Services B.V.
Hoogoorddreef 15
1101 BA Amsterdam
Accountant Ernst & Young Accountants LLP
Broker Interactive Brokers


Kosten en vergoedingen

Lopende kosten 4,9% p.j.*
Performance fee 15% tot 25% (uitsluitend bij netto rendement hoger dan 1% per maand)
High water mark Ja, onbeperkt


Toe- en uittreding

Toetreding Maandelijks op eerste werkdag
Uittreding Maandelijks op eerste werkdag
Meldingstermijn voor uittreding 10 werkdagen
Minimum participatietermijn 1 maand
Toetredingskosten 0,5%
Uittredingskosten 0,5%

* Schatting van de kosten voor boekjaar 2018 uitgedrukt in een percentage van het verwachte gemiddelde fondsvermogen, uitgaande van een jaar waarin geen performance fee wordt gerekend.

Koersinformatie (lead series)

Vastgestelde participatiewaarde per 31 december 2017* 3.419,63 EUR
Vastgestelde participatiewaarde per 30 november 2017* 3.457,50 EUR
Vastgestelde participatiewaarde per 31 oktober 2017* 3.615,84 EUR
Vastgestelde participatiewaarde per 30 september 2017* 3.791,79 EUR
Vastgestelde participatiewaarde per 31 augustus 2017* 3.577,86 EUR
Vastgestelde participatiewaarde per 31 juli 2017* 3.591,03 EUR
Vastgestelde participatiewaarde per 30 juni 2017* 3.655,14 EUR
Vastgestelde participatiewaarde per 31 mei 2017* 3.461,96 EUR
Vastgestelde participatiewaarde per 30 april 2017* 3.736,25 EUR
Vastgestelde participatiewaarde per 31 maart 2017* 3.705,86 EUR
Vastgestelde participatiewaarde per 28 februari 2017* 3.552,55 EUR
Vastgestelde participatiewaarde per 31 januari 2017* 3.402,37 EUR
Vastgestelde participatiewaarde per 31 december 2016* 3.454,40 EUR
* Door de Beheerder vastgestelde participatiewaarde. Hierop heeft nog geen accountantscontrole plaatsgevonden.
** Indicatieve participatiewaarde, niet formeel vastgesteld door Beheerder en niet gecontroleerd door de accountant en administrateur.
Toon volledige koersinformatie per serie

Koersinformatie per serie

Datum Serie 1 juli 2015 Serie 1 januari 2016 Serie 1 mei 2016
01-12-2017 3.457,50 4.268,87 5.074,72
01-11-2017 3.615,84 4.464,56 5.299,46
01-10-2017 3.791,79 4.670,39 5.544,68
01-09-2017 3.577,86 4.406,89 5.250,40
01-08-2017 3.591,03 4.423,11 5.269,72
01-07-2017 3.655,14 4.502,07 5.363,80
01-06-2017 3.461,96 4.264,14 5.080,32
01-05-2017 3.736,25 4.601,98 5.482,83
01-04-2017 3.705,86 4.564,55 5.438,23
01-03-2017 3.552,55 4.375,72 5.262,75
01-02-2017 3.402,37 4.190,73 5.040,26
01-01-2017 3.454,40 4.254,83 5.117,35
01-12-2016 3.481,46 4.288,15 5.157,43
01-11-2016 3.235,11 3.984,72 4.792,48
01-10-2016 3.526,87 4.344,08 5.224,70
01-09-2016 3.290,36 4.052,77 4.874,34
01-08-2016 3.462,19 4.264,41 5.128,88
01-07-2016 3.196,01 3.936,56 4.734,57
01-06-2016 3.522,47 4.338,66 5.218,18
01-05-2016 3.332,96 4.105,24 5.000
01-04-2016 3.327,30 4.098,27 -
01-03-2016 3.036,83 3.740,50 -
01-02-2016 3.219,56 3.965,57 -
01-01-2016 4.059,39 5.000 -
01-12-2015 4.046,44 - -
01-11-2015 3.940,26 - -
01-10-2015 3.749,68 - -
01-09-2015 4.565,82 - -
01-08-2015 5.072,57 - -

Voor informatie over het aantal participaties en het fondsvermogen, klik hier

Downloads

Waarom Biotechnologie?

Vergrijzing

We worden steeds ouder. Op dit moment leeft meer dan de helft van alle 65-plussers die ooit geleefd hebben. Toenemende vergrijzing gaat gepaard met een sterke toename van ouderdomsziektes, in relatieve en absolute zin.

toenemende vergrijzing en toename van ouderdomsziekte toenemende vergrijzing en toename van ouderdomsziekte

Doorbraak in technologie

Stamcel- en gentherapie, gepersonifieerde medicatie, het kweken van organen : de medische wetenschap komt in een nieuwe fase waarin de levensduur en -kwaliteit van mensen drastisch verlengd en verbeterd kan worden.

toenemende vergrijzing en toename van ouderdomsziekte

Winstgevendheid

Nieuwe technologieën zijn beland in de exploitatiefase. Van de beursgenoteerde biotechbedrijven is ca. 20% winstgevend. De gemiddelde koers/winst van de grootste bedrijven bedraagt slechts 17 bij een verwachte lange termijn groei van 19% p.j. (bron: Bloomberg).

toenemende vergrijzing en toename van ouderdomsziekte toenemende vergrijzing en toename van ouderdomsziekte

Rendement

Nasdaq Biotechnology Index

S&P 500 Index

De Nasdaq Biotechnology Index, de belangrijkste benchmark voor biotechaandelen, presteerde vijf van de afgelopen zes jaar beter dan de S&P 500 Index.

+117%

+47%

sinds november 2012

Overnames

Overnames van biotechnologie- en farmaciebedrijven 1988-2014

Naast een snelle winstgroei zorgen overnames in steeds grotere mate voor koerswinsten van biotechaandelen.


bron: www.imaa-institute.org

Ons beleggingsbeleid

Biotech Brilliants: onze unieke aanpak

De selectie van biotechaandelen is complex. Er zijn tientallen specialismen en het is moeilijk om de kans van medi- cijnen in de vroege ontwikkelfase in te schatten. Daarom zijn veel particuliere, maar ook professionele beleggers niet actief in deze sector, waardoor de waarderingen bescheiden blijven. Dit biedt kansen.

De partners van Healthy Assets hebben meer dan tien jaar ervaring met het selecteren van wereldwijde aandelen op basis van fundamentele en technische analyse. Het selecteren van biotechnologieaandelen gaat namelijk niet over het inschatten van kansen voor individuele medicijnen. Een gemiddeld bedrijf ontwikkelt er meer dan tien en over ieder medicijn verschillen de meningen van experts. Healthy Assets voegt waarde toe op andere terreinen:

  • 'Fase-selectie'. Biotechbedrijven en medicijnen zijn te onderscheiden in verschillende fases. Bij de selectie van biotechaandelen is het van groot belang om de juiste fases te selecteren die passen bij de interesse van beleggers en grote farmaceuten op dat moment.
  • Timing op basis van ervaring en technische analyse. Het tijdig en tijdelijk afscheid nemen van aandelen die te hard zijn gestegen. Ook het verkopen van aandelen met een negatieve trend kan het rendement structureel verhogen.
  • Macro- en omgevingsanalyse. De kans op succes van een biotechbedrijf wordt in grote mate bepaald door de omgeving waarin het onderneemt. Is er toegang tot voldoende kapitaal? Is de regelgeving gunstig? Hoe groot is de afzetmarkt? Healthy Assets beantwoordt deze vragen en kiest voor de bedrijven met de meest interessante thuismarkt.

Rendement


+1.5%

 

 

 

jan-17

feb-17

mrt-17

apr-17

mei-17

jun-17

aug-17

sep-17

okt-17

nov-17

dec-17

jan-18

Healthy Assets Biotech Brilliants

-1.5%

+4.4%

+4.3%

+0.8%

-7.3%

+5.6%

-0.4%

+6.0%

-4.6%

-4.4%

-1.1%

+8.3%

NASDAQ Biotechnology Index

+5.0%

+6.8%

-1.2%

+1.5%

-4.0%

+8.5%

+4.5%

0.1%

-5.8%

+0.5%

+7.0%

 

 

 

jan-16

feb-16

mrt-16

apr-16

mei-16

jun-16

jul-16

aug-16

sep-16

okt-16

nov-16

dec-16

Healthy Assets Biotech Brilliants

-20.5%

-5.8%

+9.6%

+0.2%

+5.6%

-9.3%

+8.3%

-5.0%

+7.2%

-8.3%

+7.6%

-0.8%

NASDAQ Biotechnology Index

-21.0%

-4.9%

+2.5%

+2.9%

+4.2%

-7.9%

+2.4%

-3.0%

+3.0%

-11.4%

+6.8%

-3.2%

Multi-criteria

Healthy Assets kiest voor een multi-criteria-aanpak, waarbij harde financiële cijfers gecombineerd worden met een modelmatige beoordeling van de kans op medisch succes.

Twintig factoren

Healthy Assets screent alle beursgenoteerde biotech- bedrijven ter wereld op basis van twintig factoren, zoals winstgevendheid en kwaliteit van de pijplijn.

Focus op oncologie

Healthy Assets selecteert o.a. de beste bedrijven op het gebied van oncologie. Juist op dit terrein worden de komende decennia de grootste doorbraken verwacht.

Contact

Healthy Assets Fund - Postbus 640 - 7300 AP Apeldoorn - www.healthyassetsfund.nl